Zasilacze Awaryjne UPS (Rezerwowe) Trójmiasto – Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz Tczew

Oferujemy dobór, instalacje oraz konfigurację zasilaczy awaryjnych UPS do zastosowania prywatnego (Piece CO, Ogrzewanie, Szafki Internetowe i RTV), komercyjnego oraz specjalistycznego (Serwerownie, Szafy RACK, Systemy BMS).

Wykonujemy w ramach wdrożenia dedykowane obwody elektryczne do i z UPS pod kluczowe urządzenia, które mają zostać zabezpieczone.

W ramach konfiguracji zapewniamy wsparcie przy uruchomieniu monitorowania zdalnego pracy zasilacza UPS oraz parametrów za pomocą protokołów SMTP, ModBus oraz SNMP (MIB).

Dzięki zdalnemu monitoringowi urządzeń przy wykorzystaniu systemów ZABBIX, Nagios, BMS, SCADA, E-Mail, SMS w łatwy sposób w czasie rzeczywistym będą odczytywane kluczowe parametry pracy UPS-a.


Układy SZR /Automatyka SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) Trójmiasto – Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz Tczew

Układy samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR) od firmy Eaton są przeznaczone do zapewnienia ciągłości zasilania niskiego napięcia odbiorców energii elektrycznej:

kategorii II (średniej) – np. wysokie budynki mieszkalne,
kategorii III (wysokiej) – np. duże hotele, szpitale, stacje radiowe i telewizyjne,
dworce kolejowe, porty lotnicze, stacje rozdzielcze wysokich napięć,
współdziałania z innymi urządzeniami zasilania bezprzerwowego odbiorców kategorii IV (najwyższej) – np. sale operacyjne, bankowe systemy komputerowe.

Układ SZR z modułem automatyki typu MAX
(w zależności od wersji) może być zbudowany z dwóch do pięciu aparatów wykonawczych
(wyłączników lub rozłączników) o prądzie znamionowym od 40 A do 6300 A.

Automatyka SZR może pracować według jednego wybranego z kilkunastu diagramów SZR (patrz Tabela).
W przypadku modernizacji lub rozbudowy układu SZR, np. o dodatkowy wyłącznik sprzęgłowy lub sekcyjny, moduł automatyki typu MAX może być w ciągu kilku
sekund przeprogramowany do pracy według innego z wymienionych diagramów.


Cecha ta umożliwia również przeniesienie używanego już modułu automatyki typu MAX z jednego układu SZR do drugiego.

Układ SZR Eaton z modułem typu MAX zapewnia:
• automatyczne przełączanie zasilania pomiędzy źródłem (zasilaczem) podstawowym a rezerwowym, którym może być agregat prądotwórczy;
• możliwość dopasowania czasu zwłoki reakcji SZR na zanik i powrót napięcia do czasu działania układów SZR w rozdzielniach nadrzędnych oraz nastaw czasowych
zabezpieczeń;
• automatyczne uruchamianie agregatu prądotwórczego i kontrolę jego gotowości do przyjęcia obciążenia;
• automatyczne lub po ręcznym potwierdzeniu przełączanie powrotne na zasilanie podstawowe i zatrzymywanie agregatu prądotwórczego po zadanym czasie wybiegu;
• wzajemne podwójne blokady elektryczno-programowe;
• ręczne sterowanie aparatami wykonawczymi;
• wyłączenie przeciwpożarowe (awaryjne) – miejscowe lub zdalne – źródeł za pomocą „głównego wyłącznika prądu”;
• sygnalizację optyczną obecności prawidłowych napięć źródeł, położenia (otwarty/zamknięty) styków łączników, wyłączenia przeciwpożarowego (awaryjnego) oraz prawidłowego działania automatyki SZR;
• kontrolę wykonania dyspozycji zamknięcia i/lub otwarcia przez aparaty wykonawcze;
• kontrolę zadziałania wyzwalaczy nadprądowych wyłączników;
• kontrolę prawidłowego odwzorowania położenia styków aparatów wykonawczych

Eaton